Robootika- ja programmeerimisring Mattiase Põhikoolis


Robootika- ja programmeerimisring alustab Mattiase Põhikoolis tegevust alates 11.09.2019.

Ringitunnid kestavad 60 minutit ja toimuvad 1 kord nädalas:

  • kolmapäeviti kell 14:00 - 15:00.

Ringis osalemise tasu on 40 eurot kuus.

Ringitundides osalemiseks tuleb täita registreerimisvorm. Selleks vajutage lehe allääres asuvale nupule "Järgmine". Registreeringu kinnitamisega nõustute allolevate ringis osalemise tingimustega.

Osalemise tingimused

  • Robootika- ja programmeerimisringi tegevus algab 11.09.2019 ja lõppeb 31.05.2020.
    Koolivaheaegadel ringitegevust ei toimu ja ärajäänud tund arvestatakse kuutasust maha.
  • Ringis osalemise tasu 40 eurot kuus tuleb tasuda Digipurk OÜ arvelduskontole EE407700771001810531 järgmise kuu 10. kuupäevaks. Selgituseks märkida lapse nimi ja/või arve nr.
  • Iga kuu alguses saadetakse arve registreerimisel sisestatud e-posti aadressile eelmise kuu ringis osalemise tasu kohta.
  • Kui on ette teada, et ringitunnist ei ole võimalik pikemaajaliselt osa võtta (reis, haigus), tuleb sellest teada anda ringi juhendajale e-posti aadressil ringa[at]digipurk.ee. Sellisel juhul on võimalik kuutasust puudutud tunnid maha arvestada.
  • Juhul kui tund jääb ära ringi juhendaja tõttu, siis tehakse tund sobival ajal järgi või sobiva võimaluse puudumisel tehakse tasaarveldus.
  • Ringi tegevusest loobumiseks anda eelnevalt teada ringi juhendajale eeltoodud e-posti aadressil.

Ringi juhendaja:
Ringa Rooteman
+372 525 5834
ringa[at]digipurk.ee

A note on privacy
See ankeet on anonüümne.
Sinu vastus küsimustikule ei sisalda sinu kohta mitte mingit identifitseerimist võimaldavat infot, välja arvatud juhul, kui mõni küsimus seda spetsiaalselt küsis. If you used an identifying token to access this survey, please rest assured that this token will not be stored together with your responses. It is managed in a separate database and will only be updated to indicate whether you did (or did not) complete this survey. There is no way of matching identification tokens with survey responses.

robootika.digipurk.ee
ringa[at]digipurk.ee